Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 246)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
4/2021 Výkon externého projektového manažmentu projektu: "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň" Odb.: Obec Hraň
Dod.: EUROFORMA, s.r.o.
3/2021 Verejné obstarávanie - "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň" Odb.: Obec Hraň
Dod.: VO-TOR s.r.o.
2/2021 Dobudovanie technickej infraštruktúry - úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
110422.91 €
1/2021 Zneškodnenie nebezpečného odpadu Odb.: Obec Hraň
Dod.: FECUPRAL s.r.o.
39/2020 Grantový účet Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
38/2020 Poskytnutie regionálneho príspevku Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
9500 €
37/2020 Aplikácia § 10 č. 417/2013 Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
36/2020 Telefónne služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35/2020 Koncové zariadenia pre mobilných asistentov sčítania Odb.: Obec Hraň
Dod.: Štatistický úrad SR
34/2020 Poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33/2020 Poistenie majetku Odb.: Obec Hraň
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0 €
32/2020 Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
30/2020 Sociálna posudková činnosť Odb.: Obec Hraň
Dod.: Mgr. Mária Starigazdová
0 €
31/2020 Zdravotná posudková činnosť Odb.: Obec Hraň
Dod.: MUDr. Jela Machová
0 €
20/2020 Rekonštukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Hraň
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
0 €
28/2020 "Rekonštrukcia domu smútku" Odb.: Obec Hraň
Dod.: BAUMAN stavby s.ro.
0 €
27/2020 Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0 €
26/2020 Dodatok k zmluve o poskyt. služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Hraň
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
25/2020 Audítorské služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0 €
24/2020 Príprava materiálu na archiváciu - vyhotovenie arch. dokumentu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Peter Bandoľa
0 €