Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poistenie majetku Odb.: Obec Hraň
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Sociálna posudková činnosť Odb.: Obec Hraň
Dod.: Mgr. Mária Starigazdová
0.00 €
Zdravotná posudková činnosť Odb.: Obec Hraň
Dod.: MUDr. Jela Machová
0.00 €
Rekonštukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Hraň
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
0.00 €
"Rekonštrukcia domu smútku" Odb.: Obec Hraň
Dod.: BAUMAN stavby s.ro.
0.00 €
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskyt. služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Hraň
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Príprava materiálu na archiváciu - vyhotovenie arch. dokumentu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Peter Bandoľa
0.00 €
Balík Biznis linka M Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zdravotná posudková činnosť Odb.: Obec Hraň
Dod.: MUDr. Jela Machová
0.00 €
Sociálna posudková činnosť Odb.: Obec Hraň
Dod.: Mgr. Mária Starigazdová
0.00 €
Bežný účet Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Požiarne vozidlo Odb.: Blažej Kačkoš
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
"Obecný úrad a komunitné centrum - prestavba a prístavba Hraň/ Prestavba budovy na komunitné centrum Hraň" - stavebné práce a dodávka materiálov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Patrik Šuchta - EUROSTAV
0.00 €
Externé riadenie projektu Odb.: Obec Hraň
Dod.: EUROFORMA, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu DPO SR Odb.: Obec Hraň
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obecný klub stolného tenisu "Regmont" Hraň
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Rímsko-katolícka cirkev
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Stavebné práce a dodávka materiálov pre stavbu -"Obecný úrad a komunitné centrum - prestavba a prístavba Hraň/ Prestavba budovy na komunitné centrum Hraň" Odb.: Obec Hraň
Dod.: Patrik Šuchta - EUROSTAV
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Greckokatolícka cirkev, filiálka Hraň
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Hraň
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Hraň
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania prac. miest Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o uverejnení inzercie Odb.: Obec Hraň
Dod.: MEDIATEL spol. s r.o.
0.00 €
Dohoda Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dohoda Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Hraň
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Drahoslava Dankaninová
0.00 €
Úprava ustanovení zmluvy Odb.: Obec Hraň
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Dohoda na zmene účastníckeho programu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
Úprava ustanovení zmluvy Odb.: Obec Hraň
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Spracovanie administratívnych podkladov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Združenie VIDIEK
0.00 €
Poskytovanie poradenstva Odb.: Obec Hraň
Dod.: MOAD, s.r.o.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Hraň
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela - Detské ihrisko v obci Hraň Odb.: Obec Hraň
Dod.: AGGER s.r.o.
6168.00 €
Vytvorenie webstránky Odb.: Obec Hraň
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Komunitné centrum - stavebné práce Odb.: Obec Hraň
Dod.: DUTO MONT s.r.o,
0.00 €
Služby v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Hraň
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Úprava ustanovení zmluvy Odb.: Obec Hraň
Dod.: Implemetnačná agentúra MPSVR SR
0.00 €
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Hraň
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Hraň
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Miestny spolok Červeného kríža Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: MX TEAM Estri Hran
Dod.: Obec Hraň
2000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Zhotovenie diela - "Oporný múr" Odb.: Obec Hraň
Dod.: BONAM s.r.o.
0.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Greckokatolícka cirkev, filiálka Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Rímsko-katolícka cirkev
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný klub stolného tenisu "Regmont" Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
3000.00 €
Úprava ustanovaní zmluvy Odb.: Obec Hraň
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Zhotovenie diela - "Prístrešok k budove MŠ" Odb.: Obec Hraň
Dod.: Zváračská škola č. 117
0.00 €
Uverejnenie inzercie Odb.: Obec Hraň
Dod.: MEDIATEL spol. s r.o.
0.00 €
Kontrola detského ihriska Odb.: Obec Hraň
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
Kontrola multifunkčného ihriska Odb.: Obec Hraň
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Hraň
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
Verejné služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Hraň
Dod.: SPP - distribúcia a.s.
0.00 €
Financovanie záujmového vzdelávania Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Služby reklamy Odb.: Obec Hraň
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o.
241.20 €
Služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Hraň
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
Služby propagácie a reklamy Odb.: Obec Hraň
Dod.: Media informačná inštitúcia s.r.o.
240.00 €
Balík Profesionál Odb.: Obec Hraň
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Kontokorentný úver Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
5000.00 €
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
grantový účet Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka
0.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0.00 €
Čerpanie úveru Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Kontrolná činnosť multifunkčného ihriska Odb.: Obec Hraň
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
0.00 €
"Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom zariadenia komunitného centra" Odb.: Obec Hraň
Dod.: Sunflower AMPL, s.r.o.
0.00 €
"Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Odb.: Obec Hraň
Dod.: Novicom s.r.o.
13416.25 €
"Prístavba materskej školy Hraň - rozšírenie kapacity" Odb.: Obec Hraň
Dod.: STAVIMAT s.r.o.
36043.52 €
"Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zariadenia komunitného centra" Odb.: Obec Hraň
Dod.: ASING s.r.o.
1500.00 €
Zámena pozemku Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ing. Ján Vargaeštók
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
205999.03 €
"Rekonštrukcia miestnych komunikácií" Odb.: Obec Hraň
Dod.: Novicom s.r.o.
40857.77 €
Grantový účet Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Hraň
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie Komunitného plánu obce Hraň Odb.: Obec Hraň
Dod.: MOAD, s.r.o.
350.00 €
Zhotovenie diela - právne úkony Odb.: Obec Hraň
Dod.: MAHUT Group s.r.o.
0.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Pohrebné služby a prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Hraň
Dod.: ULTIMA TV spol. s r.o.
0.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO Odb.: Obec Hraň
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Rímsko-katolícka cirkev
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Miestny spolok Červeného kríža Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
2000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný klub stolného tenisu "Regmont" Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Greckokatolícka cirkev, filiálka Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Hraň
Dod.: TDOZ s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie externého riadenia projektu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Sunflower AMPL, s.r.o.
0.00 €
Doplnenie zmluvných podmienok Odb.: Obec Hraň
Dod.: STAVIMAT s.r.o.
0.00 €
Realizácia stavebného diela "Prístavba MŠ Hraň" Odb.: Obec Hraň
Dod.: STAVIMAT s.r.o.
0.00 €
Systém nakladania s odpadmi Odb.: Obec Hraň
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Nová Baňa
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Lungo Mare, s.r.o.
1200.00 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka
126180.00 €
Programové vybavenie Odb.: Obec Hraň
Dod.: IFOsoft s.r.o.
0.00 €
Dododatok č. 1 - kontokorentný úver Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
"Mladí dopraváci v Hrani - rozšírenie" Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
4000.00 €
Panel s vyobrazeniami vojakov z obce - 2 ks Odb.: Obec Hraň
Dod.: Mgr. Juraj Horváth
168.00 €
Poskytovanie finan.príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania prac. miest Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Realizácia projektovej dokumentácie Odb.: Obec Hraň
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
5922.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Hraň
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
1740.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt "Pod Stuchlou vešelo ..." Odb.: Obec Hraň
Dod.: Košický samosprávny kraj
1500.00 €
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Hraň
Dod.: Sunflower AMPL, s.r.o.
2000.00 €
Oprava cesty a výtlkov v obci Hraň Odb.: Obec Hraň
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
28231.62 €
Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor Odb.: Obec Hraň
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Proces verejného obstarávania Odb.: Obec Hraň
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o.
1590.00 €
Realizácia projektu - Prístavba MŠ Hraň Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
213999.98 €
Audítorské služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Prenájom zariadenia Odb.: Obec Hraň
Dod.: RICOH Slovakia s.r.o.
0.00 €
Kamerový systém Odb.: Obec Hraň
Dod.: Benetin Pavol Alfatronik
12892.37 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: MX TEAM Estri Hran
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Greckokatolícka cirkev, filiálka Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Rímsko-katolícka cirkev
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
3000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Miestny spolok Červeného kríža Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Nádej
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný klub stolného tenisu "Regmont" Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Biznis linka M Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Hraň Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Mandátny certifikát Odb.: Obec Hraň
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Obec Hraň
Dod.: Mesto Trebišov
0.00 €
Havarijné poistenie Odb.: Obec Hraň
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Reklamné a marketingové služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Top Spoločnosti s.r.o.
240.00 €
Zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Kontokorentný úver Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20000.00 €
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 0885/2015/SRŠ Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstov školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
0.00 €
Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Združenie obcí pre separovný zber Zemplín n.o.
0.00 €
Výrez zo súvislej digitálnej ortofotomapy Odb.: Obec Hraň
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
Úprava práv a povinností dohody Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmeny a doplnenia Zmluvy o združenej dodávke eletriny Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Spolupráca o zbere odevov, obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
Prevod podielov Odb.: Peter Girman a ostatní kupujúci
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Zmena ymluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Pripojenie k Informačnému systému Odb.: Obec Hraň
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
Pripojenie zariadenia Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Vyhotovenie diela Odb.: Obec Hraň
Dod.: BLS com s.r.o.
0.00 €
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Hraň
65.00 €
Uverejnenie inzercie Odb.: Obec Hraň
Dod.: MEDIATEL spol. s r.o.
180.00 €
Rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Novicom s.r.o.
56230.31 €
Odber odpadov na zhodnotenie Odb.: Obec Zemplínske Jastrabie
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Hraň
Dod.: VodoKap-SK, s.r.o.
18900.00 €
Služby ohľadne zberu a zhodnotenia elektroodpadu Odb.: Obec Hraň
Dod.: H+Eko spol. s r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Súkromná ZUŠ
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Hraň
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Dodávka a realizácia stavebných prác Odb.: Obec Hraň
Dod.: BLS com s.r.o.
188188.38 €
Zhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Hraň
Dod.: Sunflower AMPL, s.r.o.
2000.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ing. Karol Fábry
980.00 €
Zabezpečenie auditu Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
800.00 €
zmena pôvodného programu služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
telefónne služby - Biznis linka 200 Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Krátkodobé skupinové poistenie - úrazové poistenie Odb.: Obec Hraň
Dod.: UNIQA poisťovňa, a.s.
231.50 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dotácia na vybavenie DHZO Odb.: Obec Hraň
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Zmena ustanovení dohody Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vysporiadanie práva výkonných umelcov za odmenu Odb.: Obec Hraň
Dod.: SLOVGRAM
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Hraň
Dod.: NATUR - PACK, a.s.
0.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Prezentácia na webovej stránke slovenska databaza Odb.: Obec Hraň
Dod.: Databanka firiem s.r.o.
240.00 €
Prenechanie do bezplatného užívania - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
Reklamné a merketingové služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: Top Spoločnosti s.r.o.
200.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medi IA MPSVR SR Odb.: Obec Hraň
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
3500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: MX TEAM Estri Hran
Dod.: Obec Hraň
1500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Miestny spolok Červeného kríža Hraň
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Nádej
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný klub stolného tenisu "Regmont" Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Bezodplatný súhlas SHMÚ na umiestnenie pozorovacieho objektu Odb.: Slovenský hydrometeorologický ústav
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Prenájom podperných bodov Odb.: E-MAX INTERNET § IT s.r.o.
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Záväzok pripojiť zariadenie Odb.: Obec Hraň
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi plnenia Odb.: Obec Hraň
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ministerstov školstva, vedy, výskumu a športu SR
45000.00 €
Vystavenie a vydanie zmenky Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Termínovaný úver Odb.: Obec Hraň
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
60098.31 €
Služby vo verejnom obstarávaní "Prečerpávacia stanica vnút.vôd" Odb.: Obec Hraň
Dod.: EUNEXT s.r.o.
1100.00 €
Vypracovanie - PHSR obce Odb.: Obec Hraň
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Borolo
0.00 €
Vykonanie ročného sevisu detského ihriska Odb.: Obec Hraň
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
0.00 €
Viacúčelové ihrisko Hraň - výstavba multifunkčného ihriska Odb.: Obec Hraň
Dod.: Úrad vlády SR
40000.00 €
Uskutočnenie stavebných prác: "Výstavba multifunkčného ihriska" Odb.: Obec Hraň
Dod.: M.Cup s.r.o.
71620.31 €
Nájom priestorov Odb.: NOVICOM s.r.o.
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Uverejnenie reklamného inzerátu Odb.: Obec Hraň
Dod.: Joma Travel, s.r.o.
0.00 €
Služby webového geografického informačného systému Odb.: Obec Hraň
Dod.: GEODETICCA, s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie a činnosti s ním spojené Odb.: Obec Hraň
Dod.: eBIZ Consulting, s.r.o.
0.00 €
Vykonanie opráv, údržby a revízií elektrických zariadení Odb.: Obec Hraň
Dod.: Snižik Peter - Elektro
0.00 €
Auditórske služby Odb.: Obec Hraň
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Dodávanie stavebného materiálu Odb.: Obec Hraň
Dod.: STAVIMAT s.r.o.
0.00 €
Dodávanie kancelárskych potrieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ing. Miroslav Kuruc, k-PRINT
0.00 €
Dodávanie pracovného náradia Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ladislav Karička
0.00 €
Dodávanie čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Hraň
Dod.: Ladislav Karička
0.00 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Hraň
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Dodanie tovaru Odb.: Obec Hraň
Dod.: Raven a.s.
6000.00 €
Predaj motorových palív a iných tovarov a služieb Odb.: Obec Hraň
Dod.: Slovnaft, a.s.
0.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Miestny spolok Červeného kríža Hraň
Dod.: Obec Hraň
300.00 €
Zateplenie obecného úradu v obci Hraň a úprava strechy Odb.: Obec Hraň
Dod.: Environmentálny fond
106169.21 €
Poskytovanie právnej, poradenskej, konzultačnej činnosti Odb.: Obec Hraň
Dod.: ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.
0.00 €
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
dotacia z rozpoctu obce Odb.: MX TEAM Estri Hran
Dod.: Obec Hraň
1500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný klub stolného tenisu "Regmont" Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Kamerový systém - rozšírenie Odb.: Obec Hraň
Dod.: Benetin Pavol Alfatronik
10001.88 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor Hraň
Dod.: Obec Hraň
1000.00 €
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Hraň
0.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Občianske združenie Nádej
Dod.: Obec Hraň
500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Obecný futbalový klub Internacionál Hraň
Dod.: Obec Hraň
3000.00 €