Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Súčasnosť

Infraštruktúra obce

V roku 1996 bola v obci ukončená plynofikácia pričom počet v tom čase plynofikovaných domácností predstavoval 66,6 %. V súčasnom období je toto percento nižšie z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácií obyvateľov, postupne došlo k odhláseniu domácnosti z odberu plynu.

Výstavba vodovodnej siete je v súčasnej dobe v štádiu ukončenia, rozvodná sieť je vybudovaná a momentálne prebieha osadzovaniu vodovodných šachiet a po uskutočnení preberacieho konania stavby bude vykonané napojenie domových prípojok na rozvodnú sieť.

Pokiaľ ide o kanalizáciu a výstavbu ČOV obec v súčasnom období napriek spracovanej projektovej dokumentácii nemá dostatok finančných prostriedkov na začatie výstavby. Táto bude možná v prípade poskytnutia dotácie na výstavbu. Obec Hraň je zapojená do separovaného zberu odpadu a je členom zdrušenia pre separovaný zber „Zemplín“. V katastri obce sa nenachádza skládka komunálneho odpadu.

Štruktúra vierovyznania

V obci sú tri kostoly, rímsko-katolícky, reformovaný a gréckokatolícka kaplnka, dve fary, cintorín, a dom smútku.

  • 61% rímsko-katolíckeho
  • 11% grécko-katolíckeho
  • 20% reformovaného

Sociálna infraštruktúra

V obci je 10 predajní /potraviny, zmiešaný tovar, textil a galantéria a pohostinstvá/. V obci je detská psychiatrická liečebňa a opatrovateľská služba. Obce má základnú školu /l-4./ a materskú školu. Ďalej má futbalové ihrisko a stolnotenisovú halu a poštu.

Technická infraštruktúra

V obci je viac ako 6 km chodníkov. Má 1000 m2 parkovacích plôch, jeden most cez rieku Trnávku a prístupové komunikácie. V súčasnosti je v poslednej fáze napojenia vodovodu, kanalizáciu nemá. Plyn má 95% napojenie.