Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.hran.sk spravuje Obec Hraň je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hraň 

Adresa:
Obecný úrad Hraň 
SNP 165/39
076 03 Hraň

IČO: 00331538

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 1647
Rozloha: 1740 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1360

Všeobecné informácie: info@hran.sk
Podateľňa: podatelna@hran.sk
Starosta: starosta@hran.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hran.sk

Sekretariát:

Tel.: +42156 6790063

Tel.: +42156 6683710


Tel.: +421 907 676 139

E-mail: sekretariat@hran.sk

Kompetencie:
Obec Hraň je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hraň je zriadený na Miestnom úrade v Trebišove

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk