Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Symboly obce

Obecný erb

Obecný erb pre Hraň vyhotovila firma L.I.M. Prešov v roku 2000 na základe ideového návrhu Petra Kónyu a grafického stvárnenia Sergeja Pančáka. Obecné zastupiteľstvo ho prijalo na zasadnutí v tom istom roku. V súčasnosti používaný erb obce Hraň tvorí:
V zelenom poli štítu strieborný /biely/ vták nad zlatou vetvičkou.

Štít: Neskorogotický

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z prvej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z r. 1845 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgeovej zbierke pečatí. Na pečati s kruhopisom GARANY 1845 /Hraň 1845/ je vyobrazený nad ihličnatou vetvičkou letiaci vták. Obecný erb Hrane v tejto podobe schválila Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky r.2000.

Obecná pečať

Najneskôr od začiatku 19. storočia používala samospráva v obecnej agende vlastné pečatidlo s originálnym znamením. Na pečati s kruhopisom Garany a letopočtom je vyobrazený letiaci vták nad ihličnatou vetvičkou.