• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Kaštieľ

Na západnom svahu hory Stuchla sa nachádza lesoparkom obklopený neorenesančný kaštieľ z roku 1903, ktorý je dominantou hranského chotára. V tomto bývalom zemepánskom sídle Almássyovcov sa od roku 1934 nachádzal ústav pre duševne úchylnú mládež ako filiálne zariadenie košického Komenského ústavu až do okupácie v roku 1938.

Vojnové roky prerušili funkciu objektu, ktorý sa na novovytvorenej štátnej hranici stal záchytným táborom pre poľských utečencov. Tábor existoval od roku 1942, keď tu maďarský fašisti zriadili koncentračný tábor pre politických väzňov. Z kroniky obce sa dozvedáme, že značná časť väzňov pozostávala z rasovo prenasledovaných osôb. Tento tábor sa líšil od iných tým, že nebola v ňom plynová komora a že sa v ňom nekonali hromadné popravy. Vyznačení väzni boli odsúvaní na neznáme miesto a údajne sa mnohí z nich nikdy nevrátili domov. Priemerný počet väzňov sa pohyboval okolo 1 200 osôb.

Po päťročnej tyranii Sovietska armáda oslobodila väzňov internačného tábora a na čas tu zriadila poľný lazaret. V júny 1952 bol v kaštieli otvorený krajský azylový ústav, ktorý od l.januára 1954 bol premenovaný na Detský ošetrovací ústav v Hrani. Od roku 1957 sa tu zriadila Detská psychiatrická liečebňa, od roku 1960 spravovaná OÚNZ v Trebišove. Od roku 1956 tu bola zriadená škola Základná deväťročná škola.

Na pamiatku tých, ktorí v internačnom tábore žili, trpeli a zomierali, bola 4.mája 1960, pri príležitosti osláv 15. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, na budove kaštieľa umiestnená a slávnostne odhalená pamätná tabuľa.
V súčasnosti sa tu nachádza Detská psychiatrická liečebňa Hraň.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: