• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Infraštruktúra obce

V roku 1996 bola v obci ukončená plynofikácia pričom počet v tom čase plynofikovaných domácností predstavoval 66,6 %. V súčasnom období je toto percento nižšie z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácií obyvateľov, postupne došlo k odhláseniu domácnosti z odberu plynu.

Výstavba vodovodnej siete je v súčasnej dobe v štádiu ukončenia, rozvodná sieť je vybudovaná a momentálne prebieha osadzovaniu vodovodných šachiet a po uskutočnení preberacieho konania stavby bude vykonané napojenie domových prípojok na rozvodnú sieť.

Pokiaľ ide o kanalizáciu a výstavbu ČOV obec v súčasnom období napriek spracovanej projektovej dokumentácii nemá dostatok finančných prostriedkov na začatie výstavby. Táto bude možná v prípade poskytnutia dotácie na výstavbu. Obec Hraň je zapojená do separovaného zberu odpadu a je členom zdrušenia pre separovaný zber „Zemplín“. V katastri obce sa nenachádza skládka komunálneho odpadu.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: