• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Vitajte na stránke obce Hraň

Výberové konanie na miesto terénneho sociálneho pracovníkaVýberové konanie na miesto terénneho sociálneho pracovníka
Kalendár zvozu na 2. polrok 2016Kalendár zvozu na 2. polrok 2016
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce HraňProgram hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hraň
Oznámenie o začatí správneho konania + verejná vyhláškaOznámenie o začatí správneho konania + verejná vyhláška
Detičky narodené v roku 2015Detičky narodené v roku 2015
Navždy nás opustili v roku 2015Navždy nás opustili v roku 2015

Verejné obstarávanie

Štruktúra obce

V súčasnosti má obec 456 domov, 1610 obyvateľov a kataster o výmere 1740 ha. Najväčšiu časť rozlohy tvorí orná pôda /753 ha/ a trvalé trávnaté porasty /575 ha/. Obec má 93 ha lesov, 66 ha záhrad, 6 ha viníc a 10 ha vodnej plochy. Veľká časť je zastavaná plocha /227 ha/.

Štruktúra obyvateľov je nasledovná:

Skupina od 0 do 3 rokov - počet 58
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 306
Skupina od 18 do 65 rokov - počet 1046
Skupina nad 65 rokov - počet 200

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 76,8 % z počtu aktívne činných obyvateľov v skupine od 18 do 65 rokov. Počet nezamestnaných obyvateľov obce je 241 obyvateľov.

Úradné hodiny


Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 15.30

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: