• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1

Kontakt:

Napíšte nám:

Vitajte na stránke obce Hraň

Zápis detí do 5. ročníka - ZŠ NovosadZápis detí do 5. ročníka - ZŠ Novosad
Zápis detí do 1.ročníka - ZŠ s MŠ HraňZápis detí do 1.ročníka - ZŠ s MŠ Hraň
Zvozový kalendárZvozový kalendár
Návrh - Úprava rozpočtu obce Hraň na rok 2019Návrh - Úprava rozpočtu obce Hraň na rok 2019
Návrh - VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniachNávrh - VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadovVýpočet vytriedenia komunálnych odpadov
1 2 3 4 [>]

Verejné obstarávanie

Štruktúra obce

V súčasnosti má obec 456 domov, 1610 obyvateľov a kataster o výmere 1740 ha. Najväčšiu časť rozlohy tvorí orná pôda /753 ha/ a trvalé trávnaté porasty /575 ha/. Obec má 93 ha lesov, 66 ha záhrad, 6 ha viníc a 10 ha vodnej plochy. Veľká časť je zastavaná plocha /227 ha/.

Štruktúra obyvateľov je nasledovná:

Skupina od 0 do 3 rokov - počet 58
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 306
Skupina od 18 do 65 rokov - počet 1046
Skupina nad 65 rokov - počet 200

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 76,8 % z počtu aktívne činných obyvateľov v skupine od 18 do 65 rokov. Počet nezamestnaných obyvateľov obce je 241 obyvateľov.

Úradné hodiny


Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 15.30

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: