• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-2

Kontakt:

Napíšte nám:

Vitajte na stránke obce Hraň

Výzva - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre Výzva - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre "Hraň - Kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením"
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MŠ Hraň - rozšírenie kapacity"
Výzva na predkladanie cenových ponúk  Výzva na predkladanie cenových ponúk "Poradenské služby na vypracovanie Komplexnej žiadosti o NFP"
Verejná vyhláška - o zabezpečení celoplošnej regulácie živočíšnych škodcovVerejná vyhláška - o zabezpečení celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov
Oznámenie o začatí správneho konania + verejná vyhláškaOznámenie o začatí správneho konania + verejná vyhláška
Kalendár zberu odpaduKalendár zberu odpadu
1 2 3 [>]

Verejné obstarávanie

Štruktúra obce

V súčasnosti má obec 456 domov, 1610 obyvateľov a kataster o výmere 1740 ha. Najväčšiu časť rozlohy tvorí orná pôda /753 ha/ a trvalé trávnaté porasty /575 ha/. Obec má 93 ha lesov, 66 ha záhrad, 6 ha viníc a 10 ha vodnej plochy. Veľká časť je zastavaná plocha /227 ha/.

Štruktúra obyvateľov je nasledovná:

Skupina od 0 do 3 rokov - počet 58
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 306
Skupina od 18 do 65 rokov - počet 1046
Skupina nad 65 rokov - počet 200

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 76,8 % z počtu aktívne činných obyvateľov v skupine od 18 do 65 rokov. Počet nezamestnaných obyvateľov obce je 241 obyvateľov.

Úradné hodiny


Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 15.30

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: